APIE PROJEKTĄ

Viešoji įstaiga „Genčių genealogija“ yra genealogijos srityje besispecializuojanti ne pelno siekianti viešoji organizacija. Įstaigos tikslai yra vykdyti edukacinę misiją skatinant domėjimąsi genealogija, kurti pagalbines priemones genealogams ir visiems, besidomintiems savo šeimos bei giminių istorija, protėvių kilme bei kraštotyra. Organizacija bendradarbiauja su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Lietuvos valstybės istorijos archyvu, Lietuvių kalbos institutu bei kitomis įmonėmis ir institucijomis. Įstaigos darbuotojai yra aktyvūs specializuotų genealogijos grupių nariai socialiniuose tinkluose.

Projektas „Skaitmeninis bažnyčių žemėlapis“

2017 metais viešoji įstaiga „Genčių genealogija“ vykdė projektą „Skaitmeninis bažnyčių žemėlapis“, kurio metu, remiantis įvairiais šaltiniais, buvo sukurtas interaktyvus Lietuvos Romos katalikų Bažnyčios skaitmeninis žemėlapis – inovatyviomis technologijomis paremta internetinė paslauga, apjungianti skaitmeninius skirtingų sričių bei tipų kultūros objektus, geografiškai susietus tarpusavyje per Lietuvos bažnyčias.

Šis projektas unikalus siekiu integruoti internete pasklidusias skirtingas istorinių šaltinių ir suskaitmenintų kultūros objektų bei genealoginių tyrimų sistemas į vientisą geografinę informacinę sistemą. Interaktyvus Lietuvos bažnyčių žemėlapis leidžia iš vienos vietos (per nuorodas) pasiekti daugiau geografiškai susistemintų skaitmeninių kultūros objektų, publikuojamų skirtingose atminties institucijų bei nevalstybinių organizacijų informacinėse interneto sistemose.

Viešosios įstaigos „Genčių genealogija“ žemėlapių portalo kūrėjas ir projekto partneris – UAB HNIT-BALTIC. Projekto vadovas Arūnas Cijunaitis.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.